A levéltárak és a migráció emlékei

A projektről

A Levéltárak és a migráció emlékei projekt célja, hogy a kivándorlást, bevándorlást és a diaszpóra-közösségeket dokumentáló levéltári anyagok értékelésével, megőrzésével, leírásával és használatával összefüggő kérdéseket vizsgálja. A projektjavaslat középpontjában a múltbeli migrációs örökség feltárása mellett a jelenlegi migrációs folyamatok dokumentálásának és megőrzésének problémái állnak. Az államhatárok ritkán jelentik a levéltári, múzeumi és könyvtári gyűjtemények valódi határait. Ahogy az emberek vándorolnak, úgy vándorolnak a róluk szóló feljegyzések és iratok is országokon és intézményeken keresztül. A projekt keretében végzett tevékenységek ezekre a tényekre igyekeznek a figyelmet irányítani, kiemelve a levéltárak szerepét, mint a közösségek, kultúrák és korszakok közötti kommunikáció helyszíneit. A levéltárak és a migráció emlékezetének kapcsolata sajátos kérdéseket vet fel a kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek számára, akik közül sokak tevékenysége korlátozódik egy adott országra, közigazgatási egységre, vagy sajátos dokumentumtípusra. A vizsgálandó területek sokrétűek magukban foglalják az alábbi kérdéseket: a levéltári anyagok különböző formái és formátumai; a dokumentumok és az általuk dokumentált közösségek szétszóródása, széttöredezettsége és transznacionális jellege; a diaszpóra-közösségek szükségleteinek, identitásának és létrejöttük hatásainak hiányos megértése; a “származási” és “letelepedési” országok és kulturális intézményeik motivációi és prioritásai; valamint a meglévő dokumentációs hiányosságok és elhallgatások kezelése. A projekt 2022 szeptemberében kezdődött és 2025-ben zárul az eredményeket bemutató nemzetközi konferenciával.

A projekt az Európai Unió hagyományos értékein alapulva hangsúlyozza a kulturális örökség társadalmi jelentőségét. Ahogy azt a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló egyezmény (2005) és az ENSZ kulturális jogokért felelős különmegbízottjának 2011-es ajánlásai (A/HRC/17/38) kimondják:
“A kulturális örökség területén dolgozó szakembereknek és a kulturális intézményeknek (különösen a múzeumoknak, könyvtáraknak és levéltáraknak) szorosabb kapcsolatokat kell kiépíteniük azokkal a közösségekkel és népekkel, amelyek kulturális örökségét őrzik, tiszteletben kell tartaniuk az ilyen örökség jelentőségével, értelmezésével, megosztásával és bemutatásával kapcsolatos hozzájárulásukat, és jóhiszeműen kell figyelembe venniük a visszaszármaztatásukkal kapcsolatos elvárásokat.”
Az Európai Bizottság a közel két évtizeddel ezelőtti “Jelentés a kibővített Európai Unió levéltárairól – a jövőbeli fellépés lehetőségei: prioritások” (2005) című dokumentumában hangsúlyozta a levéltárosok szerepét a társadalom emlékezetének őrzőjeként, valamint az olyan intézkedések szükségességét, amelyek javíthatják az európai társadalmak kollektív emlékezetéhez való hozzáférést.
Miközben ezek a prioritások változatlanok, a kollektív emlékezetet ma már nem csupán nemzeti levéltári narratívák összességeként fogalmazzák meg. A migrációról szóló levéltári és dokumentációs örökség megértésével, értékelésével, leírásával és bemutatásával kapcsolatos kihívások különösen relevánsak lettek az egyes konkrét közösségek kontextusában, mivel hozzájárulnak a kollektív emlékezethez, sokszínűbbé, befogadóbbá és igazságosabbá téve azt. A levéltáraknak, mint a kulturális örökség őrzőinek szerepe ezzel még fontosabbá vált. Ebben az összefüggésben a következő igények kerültek előtérbe:

 • A levéltáraknak érzékenyebb, befogadóbb és sokszínűbb módon kell értékelniük, leírniuk és bemutatniuk állományaikat.
 • A különböző migrációk és következményeik (pl. bevándorlás, kisebbségi közösségek, alulreprezentált közösségek, diaszpóra stb.) mind a történelmi, mind a kortárs Európa létfontosságú eseményei. Ezekkel az eseményekkel a levéltári örökség létrehozásán és a gyakorlati levéltári munkán keresztül foglalkozni kell.
 • A levéltárosoknak és más dokumentum-örökséggel foglalkozó szakembereknek további képzésen és oktatáson kell részt venniük annak érdekében, hogy felkészüljenek a fent említett kihívásokra.
 • A közösség tagjait részvételi módon, társalkotóként kell bevonni a migrációs történelmük és múltjuk reprezentációjának archív narratívájába.
 • Ezen igények kielégítése érdekében a projekt a következő célokat tűzte ki:
 1. A levéltárosok és más dokumentum-örökséggel foglalkozó szakemberek kapacitásának megerősítése a történelmi és kortárs migrációk, azaz a migrációk archív emlékei területén.
 2. A levéltárosok és a dokumentumörökséggel foglalkozó szakemberek összekapcsolása az érintett migráns közösségekkel (pl. a bevándorlók leszármazottaival, csoportokkal és egyénekkel).
 3. Konkrét kulturális termékek (pl. leletmentő segédletek, szóbeli történetek, kiállítások) létrehozása, közösen az adott közösségek tagjaival (azaz a levéltári és dokumentációs kulturális örökség közös bemutatása)”.

A projekt átfogó koncepciója az, hogy a migráció transznacionális, transzgenerációs és interdiszciplináris jelenség, sokrétű érintettséggel. Ezek között óriási szerepe van az archívumoknak és az emlékezet intézményeinek. Olyan társadalmi szereplőkként léphetnek fel, amelynek során tevékenységüket befogadó, a részvételt támogató, a sokszínűséget tükröző módon fejleszthetik. A projekt fő tevékenységei, pl. a képzés és oktatás, az érintettek szóbeli történetei, a migrációval összefüggő gyűjtemények létrehozása és bemutatása átfogó, sokoldalú módszertani, transznacionális megközelítést igényelnek.

  Rólunk

  ICARUS Hrvatska

  Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus.

  Magyar Nemzeti Levéltár

  Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus.

  De Domijnen

  Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus.

  Ministerio de Cultura y Deporte: Archivos Estatales de España

  Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus.

  Coöperatie Erfgoed Limburg

  Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus.

  Ez a projekt az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával jött létre. A honlap és valamennyi tartalma kizárólag a szerzők nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem felelős az itt megjelenő információkért.